Posted on

นักทำแผนที่สร้างโลก

นักทำแผนที่สร้างโลก

เป็นไปไม่ได้เลยที่นักเดินเรือจะใช้แผนที่ของศตวรรษที่ 16  นำทางเพราะถ้าใช้แผนที่นี้ พวกเขาจะต้องอ้อมไกลใช้เวลาเดินทางนาน และอาจทำให้เรือล่มได้ แต่ด้วยวิธีใหม่ที่ชาญฉลาดกว่านักทำแผนที่นามว่าเมอร์เคตอร์ได้เปลี่ยนโลกแบบทรงกลมให้กลายเป็นแผนที่สี่เหลี่ยม

ในปี 1543 นักดาราศาสตร์ชาวโปแลนด์นามว่า นิโคลัส โคเปอร์นิคัส ได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อ “On the Revolutions of the Heavenly Spheres” หรือ “ว่าด้วยการปฏิวัติเทหวัตถุ” ซึ่งได้กำหนดว่าโลกเป็นทรงกลมมานับแต่นั้น แต่เพียง 26 ปีถัดมาเจอราร์ดุส เมอร์เคเตอร์ ซึ่งเป็นนักทำแผนที่ก็ได้เปลี่ยนให้โลกแบนอีกครั้ง

  • ขอบคุณบทความจาก เช่ารถ Drivemate เช่ารถแบบไม่ต้องมีบัตรเครดิต

เมอร์เคเตอร์เกิดในปี 1512 ในเมืองรูเพลมอนเด ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนของเบลเยียมที่ใช้ภาษาเฟลมมิช ครอบครัวเขาร่ำรวย เมอร์เคเตอร์ ได้รับการศึกษาที่มหาวิทยาลัยลูเวนอันมีชื่อเสียงแต่ต้องเสื่อมเสียในโลกวิชาการอนุรักษ์นิยมนั้นนักศึกษาหนุ่มมีปัญหากับการทำให้มุมมองแบบศาสนจักรคาทอลิกดั้งเดิมเข้ากันได้กับการค้นพบการตระหนักรู้ และผลวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ดีพิมพ์ในต้นศตวรรษที่ 6 เขาจึงล้มเลิกความฝันที่จะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยลง

หนุ่มเฟลมมิชของเราจึงมุ่งหน้าไปทำงานการพิมพ์ยุคใหม่ด้วยการไปเป็นช่างสลักแผ่นทองแดงเพื่อการตีพิมพ์แทน โดยแกะลงไปบนแผ่นทองแดงแล้วนำไปตีพิมพ์บนกระดาษทีหลังเขายังใช้ทักษะที่ละเอียดแม่นยำในงานไปสร้างอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ทลายชิ้น ในปี 1535เขากับเจมมา ฟรีซิอุส นักคณิตศาสตร์ นักทำแผนที่ และนักประดิษฐ์อุปกรณ์ชื่อดัง ได้สร้างลูกโลกขึ้นมา งานส่วนของเมอร์เคเตอร์คือการแกะสลักลงไปบนลูกโลกที่เป็นก้อนทองแดงนั้นงานนี้อาจทำให้เขาเริ่มสนใจการทำแผนที่

ในปีถัดๆ มา การแกะสลักทองแดงยังเป็นงานหลักของเมอร์เคเตอร์ แต่เขาเริ่มทำแผนที่ภูมิศาสตร์เองด้วย ย้อนกลับไปในยุคนั้น นักทำแผนที่ส่วนใหญ่ทำแผนที่ตามคำบอกเล่าของคนอื่นๆ และการร่างภาพลงไปบนโลกที่เป็นรูปกลมเลยนั้นใช้วิธีแบบเดิมมาหลายศตวรรษ

แผนที่โรมันยังคงดีที่สุด

นักทำแผนที่ในช่วงศตวรรษที่ 16 สร้างแผนที่ขึ้นจากผลงานของคลอดิอุส ปโตเลมี นักภูมิศาสตร์นักดาราศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ชาวโรมัน ซึ่งทำงานนี้ไว้ตั้งแต่ 1,400 ปีก่อน

ปโตเลมีรู้ว่าโลกนั้นเป็นทรงกลม แต่เขาไม่ได้ออกไปสำรวจด้วยตัวเอง เขาก็เหมือนกับชาวโรมันทั่วไปซึ่งแทบไม่รู้จักโลกนอกเหนือจากเมดิเตอร์เรเนียนเลย ราวปี 150 เขาเขียนงานชื่อ Geographia  ซึ่งแบ่งโลกออกเป็นเส้นรุ้งเส้นแวงเป็นครั้งแรก ในหนังสือนี้ เขาจัดวางตำแหน่งของสถานที่ต่างๆ เอาไว้เป็นระบบที่สอดคล้องกัน ยิ่งกว่านั้น ยังบอกวิธีต่างๆ ในการวาดภาพลูกโลกทรงกลมลงบนแผนที่ซึ่งแบนราบด้วย จากมุมมองสมัยใหม่ แผนที่นั้น บิดเบี้ยวมาก แต่นั่นเป็นความผิดของการที่ปโตเลมีขาดความรู้ว่ามิติของแผ่นดินบนโลกต่างๆ เป็อย่างไรมากกว่าจะเป็นเรื่องวิธีการวาดแผนที่ของเขา

นักทำแผนที่ใช้แผนที่ของปโตเลมีหลายศตวรรษ และปรับปรุงจากการค้นพบใหม่รวมถึงการวัดที่แม่นยำขึ้น แต่แผนที่ทั้งหลายก็ยังอยู่บนฐานของเส้นโครงแผนที่แบบปโตเลมีนั่นเอง